Elvar Osmanov
İdarə Heyətinin Sədri
Həmid Nəsirov
İdarə Heyətinin üzvü
Ceyhun Tagiyev
İdarə Heyətinin üzvü
Qəşəm Məmmədov
İdarə Heyətinin üzvü